Νέα γραμμή: ΠΑΤΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΑΤΡΑ

Νέα γραμμή: ΠΑΤΡΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΑΤΡΑ