Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
2610 463000
Fax:
2610 438 942
Email :
info@kaimakas.gr sales@kaimakas.gr support@kaimakas.gr
Διεύθυνση:
Διοδώρου Έναντι ΚΤΕΟ, 264 43, Πάτρα