ΑΠΟΘΗΚΗ – Υλικά Συσκευασίας

 

Πολύ σημαντικό κομμάτι κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων αποτελεί αναμφισβήτητα  η συσκευασία τους. Η σωστή συσκευασία με τη χρήση των κατάλληλων υλικών προστασίας θα προφυλάξει τα εμπορεύματα σας ώστε να μην προκληθούν φθορές κατά την φορτοεκφόρτωση καθώς και κατά την επαφή τους με άλλα αντικείμενα κατά την διάρκεια της μεταφορά τους.

 

Περισσότερα